Pomen kakovostne predšolske vzgoje in izobraževanja tudi med zaprtjem vrtcev zaradi epidemije bolezni covid-19 (poročilo s posveta)
Tina Mervic

Povzetek:  Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju na Pedagoškem inštitutu je med epidemijo bolezni covid-19 organiziral strokovni posvet z naslovom Korona in vrtec. Namen posveta je bil iskanje odgovorov na izzive, s katerimi so se strokovni in vodstveni delavci v vrtcih soočali med epidemijo bolezni covid-19, ter razmislek o praksah, ki so jih v vrtcih implementirali v tem času. Strokovnim in vodstvenim delavcem je bila ob tem omogočena izmenjava izkušenj z izvajanjem vrtčevskih dejavnosti v spremenjenih razmerah. Strokovni posvet je potekal na daljavo, prek spletne platforme Zoom, v četrtek, 26. novembra 2020, od 9. do 13. ure. Udeležilo se ga je 130 udeležencev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.