Področja medkulturnosti v sodobni šoli in potreba po izobraževanju učiteljev
Ivana Čančar

Povzetek:  Da je Slovenija večkulturna država, se kaže tudi v dejstvu, da se v zadnjih letih vsako leto v slovenske šole vključi več kot 1000 učencev in dijakov priseljencev. V zadnjem obdobju se srečujemo tudi s priseljenci z begunsko izkušnjo ter posledično z več javnimi razpravami glede medkulturnega sobivanja – tudi v pedagoškem prostoru. V prispevku obravnavamo nekatera od področij (medkulturne) pedagogike ter jih podkrepimo s primeri praks različnih šol v Sloveniji. Ob zaključku prispevka utemeljujemo potrebo po zagotovitvi sistematičnih, nerazpršenih oblik izobraževanja oziroma usposabljanja za učitelje ter uvrščenost vsebin medkulturnosti v programe izobraževanja učiteljev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.