Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih
Dr. Mojca Peček in dr. Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  V prispevku avtorici obravnavata vprašanje vpliva kulturno in jezikovno heterogene sestave oddelkov v šolah na koncipiranje izobraževanja učiteljev. Najprej sintezno prikažeta rezultate raziskav, ki preučujejo prisotnost in značilnosti interkulturne zasnove izobraževanja učiteljev, v nadaljevanju pa začenjata razpravo o interkulturnih kompetencah učiteljev. Pokažeta, da se koncept interkulturnih oziroma medkulturnih kompetenc učiteljev uveljavlja kot prevladujoči in samoumevni diskurz, obenem pa povzroča tudi kritike in prevpraševanja. Obema diskurzoma je skupno soočanje s temeljnimi dilemami pri koncipiranju izobraževanja učiteljev, ki vedno znova pripeljejo do vprašanja razmerja med znanjem, ki ga učitelj potrebuje za svoje delo, veščinami, ki jih mora pridobiti, ter odnosom, ki naj ga goji do svojega dela in učiteljskega poslanstva. Kaže se, da ima pri usposobljenosti učiteljev za delo v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih ključno vlogo odnosna raven, ki učitelja naravna k inkluzivnim in interkulturnim pedagoškim praksam. Zaradi tega se v programih izobraževanja učiteljev iščejo takšni načini izobraževanja, ki bi se dotaknili stališč in vrednot (bodočih) učiteljev. A hkrati, utemeljujeta avtorici, s teorijo podkovana refleksija ne sme izostati.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.