Uvodnik: Šolstvo in socialistična pedagogika v nekdanji Jugoslaviji od leta 1945 do 1990
dr. Edvard Protner in dr. Nataša Vujisić-Živković

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.