Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje
dr. Robi Kroflič

Povzetek:  Za izhodišče razmišljanja o primarnih ciljih vzgoje v šoli najprej predstavimo pogled M. Warnock na odnose med osebno moralo, javno moralo in človekovimi pravicami kot pravno reguliranim konceptom, potem nadaljujemo s teorijo socialnih domen in s političnimi idejami H. Arendt, da bi vzpostavili dodatno argumentacijo za osnovno tezo, da moramo vzgojo v duhu človekovih pravic in krepitve odgovornosti do sočloveka in skupnosti zasnovati na etiki in emancipacijskih političnih idejah. Razmišljanje o osnovnih vzgojnih nalogah javne šole pa zasnujemo na predpostavki, da čeprav so za moralo pomembni mnogi koncepti (vrline, vrednote, občutek dolžnosti, etična načela), brez kančka altruizma, ki vznikne s pomočjo simpatije in imaginacije, ni osebne morale, brez te osebne morale v smislu želje, da ravnamo etično, pa ni mogoča javna morala, usmerjena k skupnemu dobremu, niti uveljavitev na človekovih pravicah utemeljene pravne države.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.