Enake (izobraževalne) možnosti in družbena neenakost
dr. Mitja Sardoč

Povzetek:  Enake izobraževalne možnosti so eden od temeljev javnega šolanja ter eden od osnovnih mehanizmov zagotavljanja pravičnosti v procesih distribucije selektivnih družbenih položajev. Kljub deklarirani egalitarnosti različnih pojmovanj enakih izobraževalnih možnosti se zagovorniki tega načela soočajo z vrsto ugovorov in očitkov o nepravičnosti, neučinkovitosti, tudi nelegitimnosti razlik ter s tem povezanimi neenakostmi, ki so rezultat zagotavljanja enakih izobraževalnih možnosti. Prispevek obravnava različna vprašanja o vlogi in pomenu enakih izobraževalnih možnosti v sodobni pluralni družbi ter problematizira posamezne vidike splošnega modela enakih možnosti in s tem povezanih argumentov za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.