Prehodnost v izobraževalnem sistemu – vprašanje sistemske tehnike ali družbene strategije? (Uvodnik)
Zdenko Medveš in Janko Muršak

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.