Pedagoško-andragoški dnevi 2020: Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje
Klara Skubic Ermenc, Monika Govekar Okoliš, Katja Jeznik in Nina Breznikar

Povzetek:  Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani tradicionalno v januarju organizira Pedagoško-andragoške dneve (PAD), ki so namenjeni predvsem srečanju diplomantov pedagogike in andragogike. Letos 23. januarja je potekala že 38. izvedba, kar pomeni, da gre za enega izmed dogodkov z najstarejšo tradicijo na Filozofski fakulteti. Enodnevno srečanje je imelo naslov Vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje. Tema je za današnji čas izjemnega pomena, saj nas sodobna tehnologija spremlja na vsakem koraku. V zasebnem in javnem življenju postajamo od nje vse bolj odvisni, hkrati pa bistveno spreminja tudi proces učenja in izobraževanja. Slednje od pedagogov in andragov zahteva resen strokovni razmislek.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.