Strategije spodbujanja ustvarjalnosti v zgodnjem obdobju
Aleksandar Stojanović in Jelena Prtljaga in Aleksandra Gojkov-Rajić

Povzetek:  Povzetek: Analiza dosedanjih raziskav o ustvarjalnosti v zgodnjem obdobju nakazuje na pomanjkanje podatkov o tem, koliko so teoretsko uveljavljene strategije in postopki spodbujanja ustvarjalnosti, ki jih uporabljamo s starejšimi otroki, učinkovite tudi pri delu z mlajšimi, čeprav so ugotovitve nekaterih raziskav v tem pogledu sicer spodbudne. V prispevku najprej teoretično, nato pa tudi empirično obravnavamo strategije spodbujanja ustvarjalnosti; predstavljamo del ugotovitev mednarodne raziskave v Srbiji in Romuniji, v kateri smo proučevali didaktične možnosti programa NTC, namenjenega spodbujanju divergentnega mišljenja, zlasti miselne fluentnosti, fleksibilnosti in izvirnosti. Raziskovalno vprašanje je bilo, kako procesi ustvarjalne imaginacije in inventivnosti v okviru Ozbornove strategije razvoja ustvarjalnosti učinkujejo na ustavrjalnost predšolskih otrok. V raziskavo je bila vključena skupina otrok, pri katerih smo merili, kako rešujejo ustvarjalne naloge pred implementacijo metode NTC in po njej. Otroci iz Romuniije in Srbije so bili stari šest in sedem let; 562 jih je sodelovalo v začetnem, 371 pa v končnem testiranju. Rezultati kažejo, da je z uporabo metode NTC mogoče spodbuditi razvoj ustvarjalnosti.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.