Slovensko ogrodje kvalifikacij: od globalnih trendov in evropskih priporočil do Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij
Borut Mikulec in Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  V prispevku obravnavamo proces evropeizacije izobraževanja, ki se v Evropski uniji (EU) uveljavlja zaradi vzpostavljanja skupne politike izobraževanja in ki sodoloča razvoj politik izobraževanja v članicah EU ter kandidatkah za članstvo. Koncept evropeizacije nam služi kot metodološko orodje, s katerim analiziramo enega od temeljnih političnih orodij evropske izobraževalne politike, to je Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK), pa tudi nacionalna ogrodja kvalifikacij, ki nastajajo pod njenim vplivom. Podrobneje se posvetimo konceptu rezultatov učenja kot osrednjemu elementu omenjenih ogrodij. Na primeru analize slovenskega ogrodja kvalifikacij utemeljujemo tezo, da sta na oblikovanje EOK in nacionalnih ogrodij kvalifikacij v EU vplivala dva vira: na eni strani anglosaške države, ki so prve vzpostavile moderen tip ogrodja kvalifikacij, na drugi strani pa globalna neoliberalna politika s svojo težnjo po deregulaciji, marketizaciji in poblagovljenju izobraževanja. Hkrati skušamo pokazati, da so nacionalna ogrodja kvalifikacij v kontinentalni Evropi zaradi njenih lokalnih specifik rezultirala v ogrodjih, ki se v precejšnji meri razlikujejo od kvalifikacij v anglosaških državah. Kaže se, da so učinki globalizacije in evropeizacije na izobraževanje nepredvidljivi, saj se politike nikoli preprosto ne prekopirajo v nacionalne sisteme. V zaključku opozorimo tudi na nekatera vprašanja, ki jih v izobraževalni sistem prinaša nedavno sprejeti Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.