Ustvarjanje ob Mozartovi glasbi
Ksenja Marolin Kuzma

Povzetek:  Učitelji, ki poučujemo glasbeno vzgojo, se srečujemo z izzivi, ki segajo od skopo odmerjenega časa za predmet do raznovrstne moderne glasbe, ki nas obdaja v vsakdanjem življenju, in njenega močnega vpliva na otroke. Tako se večkrat primeri, da ne uspemo uspešno predstaviti bogastva, ki ga predstavlja klasična glasba. Glede na pogosto predpostavko, da je danes med mladimi vse manj zanimanja za to glasbo, me je zanimalo, kako jo bodo učenci sprejeli ter se nanjo odzvali. V prispevku je predstavljeno načrtno, vendar sproščeno izvajanje glasbenih primerov W. A. Mozarta, katerega dela sem priredila in otrokom predstavila preko plesa, petja, igranja na orffov inštrumentarij ipd.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.