Šola in pojmovanja znanja med pragmatizmom in konstruktivizmom
Tadej Vidmar

Povzetek:  V prispevku obravnavamo znanje kot temeljni konstitutivni element načrtnega delovanja šole. Poleg tega analiziramo nekatera danes pogosta razumevanja in opredelitve znanja ter določene, z vlogo znanja in šole povezane teoretske postavke pedagoškega koncepta Johna Deweyja, vidnega in vplivnega predstavnika reformske pedagogike. Od tega, kako je razumljeno znanje in njegovo nastajanje, je bila, je in bo odvisna organizacija dela v šoli. Menimo, da je eden od vzrokov za različna razumevanja in s tem različne konceptualizacije znanja, ki pretendirajo na prevlado v šolskem polju, tudi spremenjena paradigma vrednot, ki je značilna za postmoderno.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.