Odziv na (strokovne) rešitve ob ponovnem vključevanju otrok v vrtce (odprto pismo)
Andreja Hočevar in sopodpisniki

Povzetek:  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 8. maja 2020 javnim in zasebnim vrtcem posredovalo gradiva s priporočili za ravnanje ob postopnem ponovnem odpiranju vrtcev. Pregled gradiv pokaže, da so ta neusklajena in ne v celoti domišljena, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov. Odprtih je več vprašanj, nekatera najbolj pereča obravnavamo v nadaljevanju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.