Usposabljanje menedžerjev na delovnem mestu: primerjalna študija gospodarskih in izobraževalnih organizacij
Dr. Haim H. Gaziel

Povzetek:   Namen prispevka je primerjava usposabljanja menedžmenta v gospodarskih organizacijah in izobraževalnih ustanovah ter ugotavljanje podobnosti in razlik na podlagi vrste organizacije v skladu s Carlsonovo teorijo ekonomskih organizacij. V raziskavi je bila uporabljena študija primera usposabljanja na delovnem mestu v treh podjetjih in treh velikih javnih šolah v izobraževalnem okrožju Jeruzalema. Poleg tega so bili uporabljeni strukturirana opazovanja in analizirani pisni dokumenti. Rezultati so pokazali, da so podobnosti v usposabljanju menedžmenta v motivaciji za usposabljanje, poudarjanju skupinskega razvoja in načelih, na katerih so temeljile metode usposabljanja, prav tako pa tudi v odsotnosti evalvacije rezultatov usposabljanja. Razlike so se pokazale v metodah in vsebini usposabljanja, pričakovanjih udeležencev in organizacijski strukturi organizacij. Za nobeno od podobnosti v obeh vrstah organizacij se ne zdi, da bi bila posledica vrste organizacije, medtem ko je pri razlikah med obema organizacijama le organizacijska struktura povezana z vrsto organizacije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.