Recenzija knjige Wolfganga Brezinke, Pädagogik in Österreich – Die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum 21. Jahrhundert
Dr. Edvard Protner

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.