Samokonstituiranje in oblikovanje identitete med pripoznanjem in nasiljem
Eva Borst

Povzetek:  Prispevek obravnava oblikovanje identitete v kontekstu procesov pripoznavanja. Osrednje vprašanje je namenjeno problemu spodletelega pripoznanja in njegovih posledic. Na temelju kritične družbene analize in predpostavkah psihoanalize poskušamo pripoznanje na eni strani opredeliti kot konstitutivno kategorijo pedagogike, na drugi strani pa se osredotočamo na razvoj novejših medijev. Le-ti imajo nezanemarljiv vpliv na oblikovanje identitete, tako da onemogočajo intersubjektivne procese pripoznavanja in – kot pravi teza – vodijo k temu, da postajajo ljudje v notranjosti ugasli in zaradi tega nedostopni za pedagoško posredovanje. Tema nasilja ima toliko pomembnejšo vlogo, kolikor ljudje skozi nasilne družbene mehanizme izgubljajo stik s svojimi občutki, kar na koncu pripelje do surovosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.