Recenzija knjige Vesne Kovač, Ive Buchberger in Branka Rafajaca, O obrazovnoj politici iz različitih perspektiva
dr. Edvard Protner

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.