Poročilo z okrogle mize o Delovni verziji osnutka predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Andreja Hočevar

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.