Inkluzivna kultura in pedagoške kompetence vzgojiteljev v ustanovah predšolske vzgoje na Hrvaškem
Matilda Karamatić Brčić, Rozana Petani in Marijana Miočić

Povzetek:  Inkluzivna naravnanost vzgoje in izobraževanja neposredno prispeva k razvoju kakovostne inkluzivne prakse na vseh stopnjah izobraževalnega sistema. Inkluzivna kultura predvideva vpletenost vseh deležnikov v vzgojno-izobraževalnem procesu. Na področju izobraževanja je inkluzija povezana tudi z zagotavljanjem možnosti otrokom s posebnimi potrebami, da so lahko uspešni pri razvoju kompetenc, ki jih potrebujejo za življenje in delo, ter pri usvajanju znanja ter razvoju spretnosti in navad skladno s svojimi zmožnostmi. V empirični raziskavi obravnavamo pedagoške kompetence vzgojiteljev predšolskih otrok v sistemu predšolske vzgoje kot se kažejo na področju sodelovanja s starši, ki so ključni deležniki v inkluzivnih procesih in skozi njihovo zaznavanje inkluzivnosti vzgojno-izobraževalnega okolja. Sodobni pedagoški diskurz poudarja pomembno vlogo vzgojiteljev pri oblikovanju predšolske ustanove, ki spoštuje različnost vanjo vključenih otrok. Prizadevanja za vzpostavitev inkluzivnega okolja ter ustvarjanje skupnosti, v kateri se vsakdo počuti sprejetega, spodbuja tudi uveljavljanje inkluzivnih vrednot kot temelja vsake družbe. Na Hrvaškem je udejanjanje koncepta inkluzije na področju predšolske vzgoje še vedno nesistematično in le deloma uveljavljeno. Analiza empiričnih ugotovitev kaže, da obstaja potreba po strokovnem usposabljanju pedagoških strokovnih delavcev za kakovostno implementacijo inkluzivne vzgoje v predšolskih ustanovah.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.