Problematika osipa na Madžarskem
Anikó Fehérvári

Povzetek:  Teoretsko ozadje tega prispevka so raziskave o osipu in zgodnjem opuščanju šolanja, pri čemer se opiramo na različne mednarodne ter madžarske zbirke podatkov, ki prikazujejo trende in razmere na Madžarskem, pa tudi individualne, organizacijske, institucionalne in sistemske dejavnike, ki vplivajo na osip v tej državi. V članku predstavljamo analizo podatkov iz prvega dela empirične raziskave, ki je sicer sestavljajo štiri faze. V letu 2018 je bilo opravljeno anketiranje na 83 šolah, ki so bile izbrane na podlagi deleža učencev z visokim tveganjem osipa. Želeli smo ugotoviti, kakšna so na teh šolah učna okolja ter identificirati dejavnike tveganja in zaščitne dejavnike, ki bi lahko pripomogli k večjim ali manjšim možnostim za zgodnje opuščanje šolanja. V članku se osredotočamo na eno razsežnost tega kompleksnega raziskovalnega problema, tj. na vprašanje odgovornosti šole in učiteljev. Rezultati nakazujejo, da je stopnja zaznavanja problema pri učiteljih na šoli sorazmerna z deležem učencev z visokim tveganjem za osip. Učitelji so prepričani, da imajo tako oni kot šola pomembno vlogo pri preprečevanju osipa, toda hkrati menijo, da je problem osipa bolj problem drugih šol in drugih dejavnikov kot pa njih samih (staršev, družbe, medijev).

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.