Primerjava med vlogama učitelja in pripravnika pri vodenju oddelka
Kateřina Lojdová

Povzetek:  V prispevku predstavljamo študijo primera, s katero smo raziskovali sodelovanje med učiteljem mentorjem in pripravnikom pri izvajanju pouka. Razlike so se pokazale pri samem vodenju oddelka in smo jih pripisali zlasti različnima vlogama v neposredni poučevalni praksi. Opravili smo induktivno kvalitativno analizo video posnetkov pouka, ki sta ga vodila oba učitelja (pripravnik in mentor), z obema smo opravili tudi intervju. Rezultati so pokazali, da je učitelju pripravniku več težav povzročalo uravnavanje vedenja v oddelku, na kar vplivajo številni dejavniki, ki so povezani z vlogo učitelja. Ko gre za samo vodenje pouka, se lahko učitelj pripravnik lažje opre na svojo učno pripravo ter na znanje, ki ga ima kot predmetni strokovnjak. Ugotovitve, ki jih predstavljamo, nakazujejo na potrebo po nadaljnjem usposabljanju učiteljev mentorjev na področju sodelovanja z učitelji pripravniki pri vodenju oddelka.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.