Reforma kot pot do pravičnejšega sistema vzgoje in izobraževanja
Zdenko Kodelja

Povzetek:  Nova reforma sistema vzgoje in izobraževanja je potrebna, če obstoječi sistem ni tak, kot bi moral biti, in če vemo ali vsaj upravičeno verjamemo, da ga z reformo lahko izboljšamo. A če ga hočemo izboljšati, moramo vedeti, kaj velja za dober sistem vzgoje in izobraževanja. V zadnjih letih prevladuje prepričanje, da so najboljši tisti sistemi vzgoje in izobraževanja, ki so hkrati kakovostni in pravični. Zato bi napovedana reforma slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja morala vključevati tudi ukrepe, ki bi poskušali zagotoviti, da bo reformirani sistem čim bolj pravičen. Toda vprašanje je, ali bo pravičnost sploh pomembna tema napovedane reforme. Kajti če bo šolska reforma – kar zadeva pravičnost – sledila uradnim strateškim dokumentom, ki napovedujejo smer razvoja Slovenije v naslednjih desetletjih, potem to verjetno ne bo pot do pravičnejšega slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Razlog: v teh dokumentih o pravičnosti sistema vzgoje in izobraževanja skorajda ni govora.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.