Razvijanje kompetenc za poslovne sestanke v tujem jeziku s simulacijo v živo in virtualno
Mateja Dostal

Povzetek:  Za diplomante poslovnih šol so kompetence za jezikovno pravilno in ustrezno interakcijo na poslovnih sestankih v tujem jeziku ključne za njihovo delo v mednarodnem poslovnem okolju. Zato se zastavlja vprašanje, kako jih lahko učitelji tujega jezika s simulacijo poslovnega sestanka v tujem jeziku kar najbolje omogočajo. Z metodo poglobljenega polstrukturiranega intervjuja smo z učitelji tujega jezika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dvakrat izvedli daljše individualne intervjuje; v živo pred pandemijo o simulaciji poslovnega sestanka v živo, virtualno pa med pandemijo o simulaciji poslovnega sestanka virtualno. Prepise poglobljenih intervjujev smo vsebinsko analizirali, kategorizirali in kvalitativno proučili, kako lahko učitelji tujega jezika na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s simulacijo poslovnega sestanka omogočajo razvoj kompetenc študentov za poslovne sestanke v tujem jeziku v živo in virtualno ter kakšne so razlike v izvedbi pred začetkom pandemije in po njem. Izsledki kvalitativne raziskave kažejo, da novo virtualno učno okolje za razvijanje kompetenc za interakcijo na poslovnih sestankih v tujem jeziku sicer prinaša številne omejitve, priložnosti pa se kažejo predvsem v kombinaciji virtualnega in že v živo preizkušenega. Rezultati raziskave učiteljem omogočajo vpogled v razvoj kompetenc študentov za interakcijo v tujem jeziku na poslovnem sestanku in prispevajo k izboljšanju učinkovitosti učenja in poučevanja s simulacijo poslovnega sestanka v tujem jeziku v živo in virtualno, posledično pa k večji uspešnosti in lažjemu vključevanju diplomantov poslovnih šol v mednarodno poslovno okolje.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.