Procesna kakovost predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini
Dženeta Camović, Jasmina Bećirović-Karabegović in Hašima Ćurak

Povzetek:  V prispevku obravnavamo kakovost predšolske vzgoje v Bosni in Hercegovini (BiH), pri čemer posebej poudarjamo njeno procesno razsežnost. Analizo smo opravili z vidika različnih področij, med katera sodijo cilji in standardi kakovosti, načrtovanje in izvajanje kurikula, individualizacija in opazovanje, nadaljnje izobraževanje zaposlenih strokovnih delavcev ter spremljanje in evalvacija. Osnovni cilj besedila je prikazati ključne sistemske rešitve in rezultate raziskav, ki so se ukvarjale z analizo kakovosti predšolske vzgoje v BiH. Ker empiričnih podatkov o tem tako rekoč ni, smo sami opravili raziskavo med ravnatelji javnih in zasebnih predšolskih ustanov. Ugotovitve kažejo, da na sistemski ravni ni enotne zakonske regulative institucionalne predšolske vzgoje, kar se v praksi izraža v neenotni implementaciji Skupnega jedra celovitih razvojnih programov za delo v predšolskih ustanovah. V slednjih namreč prevladuje pristop, pri katerem je vzgojitelj v središču, kar kaže na potrebo po strokovnjakih, ki bi razvijali na otroke osredotočene kurikularne rešitve. Očitno je tudi, da ni enotnega pristopa k internemu spremljanju in evalvaciji kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela predšolskih ustanov. Za doseganje kakovosti procesa predšolske vzgoje je zato nujno zagotoviti razvoj kontinuiranega nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vzgojiteljev, s katerim bo mogoče te spodbujati in motivirati k odprtosti, raziskovanju in kritični refleksiji lastne prakse.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.