Živo in poglobljeno o(b) pedagoški misli Zdenka Medveša
Zala Gruden

Povzetek:  Recenzija knjige: Živa pedagoška misel Zdenka Medveša (2019). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.