Študija pomena dnevne svetlobe v prostorih vrtca in šole
Živa Kristl in Martina Zbašnik-Senegačnik

Povzetek:  Fizični prostor vrtca in šole mora zagotavljati prijetno in zdravo okolje. Eden od pogojev je dnevna osvetljenost prostorov, ki ne omogoča le vizualnega zaznavanja, temveč vpliva tudi na psihofiziološki odziv organizma. Po nekaterih podatkih otrok ali mladostnik kar 30 % časa preživi igralnici ali učilnici, zato je pomembno, da se strokovna in laična javnost zavedata pomena kakovostnega notranjega okolja ter njegovega vpliva na zdravje in učno uspešnost otrok. V članku so obravnavani in kritično opredeljeni vplivi dnevne svetlobe na otroke, pogosti problemi kakovosti dnevne osvetljenosti v šolah in vrtcih, kot sta bleščanje in pregrevanje, ter zadnja dognanja na področju neslikovnih učinkov svetlobe na otroke. Pregled literature nakazuje, da je v šolah in vrtcih povprečna raven dnevne osvetljenosti pogosto primerna, distribucija dnevne svetlobe ter vizualno in toplotno ugodje pa neustrezni. Ravno tako študije nakazujejo, da so za blagostanje otrok pomembni tudi drugi vidiki dnevne svetlobe, kot sta stimulativen pogled v zunanjost in omogočanje cirkadianega ritma. Rezultat prispevka so priporočila, ki bi jih arhitekti morali upoštevati pri zasnovi vrtca ali šole.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.