Dodatni program za spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu: kratkoročni in dolgoročni učinki
Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja in Kaja Hacin

Povzetek:  Namen vzdolžne študije je bil preučiti tako kratkoročne kot tudi dolgoročne učinke trimesečnega dodatnega programa v vrtcu, ki je bil namenjen spodbujanju zgodnje pismenosti otrok. Program so izvajali strokovni delavci v vrtcu v letu pred vstopom otrok v osnovno šolo. V vzorec je bilo vključenih 45 otrok iz dveh oddelkov vrtca. Zgodnjo pismenost otrok (grafomotorične spretnosti, metajezikovno zavedanje in pripovedovanje zgodbe) smo ocenili trikrat, in sicer dvakrat v vrtcu – pred izvedbo dodatnega programa in neposredno po njem, ko so bili otroci v povprečju stari 5;6 let – ter eno leto kasneje, ob zaključku prvega razreda osnovne šole. Rezultati so pokazali, da so otroci v obdobju izvajanja dodatnega programa pomembno napredovali na vseh področjih zgodnje pismenosti. Poleg tega smo ugotovili, da so otroci, ki so v času od prvega do drugega ocenjevanja najbolj napredovali v metajezikovnem zavedanju in grafomotoričnih spretnostih, tudi ob koncu prvega razreda dosegli višje metajezikovno zavedanje in imeli bolj razvite grafomotorične spretnosti.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.