Vpliv individualno načrtovanega pouka na razvoj samopodobe in besedne ustvarjalnosti učencev
Ljiljana Jerković

Povzetek:  Članek obravnava povezane koncepte sodobnih didaktičnih paradigem, didaktičnih teorij in izobraževalnih sistemov, ki so temelj individualno načrtovanega pouka, in prepoznava tematsko sorodne postulate, ki lahko nadgradijo učinkovite strategije poučevanja. Namen te enoletne eksperimentalne in akcijske raziskave je bil ugotoviti in oceniti vpliv individualno načrtovanega pouka na razvoj samopodobe in besedne ustvarjalnosti učencev. V vzorec raziskave je bilo vključenih 150 učencev, v eksperimentalni vzorec pa 16 učencev iz eksperimentalne in 16 učencev iz kontrolne skupine. Zaradi kompleksne narave raziskave sta bila uporabljena kvalitativni in kvantitativni pristop, s čimer smo se izognili morebitnim pomanjkljivostim, ki bi nastale zaradi uporabe le enega pristopa. Po uvedbi didaktično utemeljenega individualno načrtovanega pouka so učenci iz eksperimentalne skupine pri preverjanju znanja dosegli bistveno višje rezultate kot pri začetnem preverjanju in kot učenci iz kontrolne skupine, ki niso sodelovali pri individualno načrtovanem pouku. Raziskava ponuja celostno analizo diseminacije in inovativne uporabe ustrezno preizkušenega individualno načrtovanega pouka. Poleg tega smo proučili tudi možnosti za izboljšanje učnih dosežkov, ki bi jih prineslo izvajanje tovrstnega pouka.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.