Učitelj raziskovalec: vpogled v raziskovalno kompetentnost učiteljev
Sabina Ograjšek in Zlatka Cugmas

Povzetek:  Učitelji v sodobni družbi potrebujejo raznolike kompetence, da lahko odgovarjajo na izzive in potrebe sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Z raznolikimi kompetencami lahko namreč učinkovito podprejo učenje in razvoj učencev. Med kompetence, ki jih potrebujejo, sodi tudi raziskovalna kompetentnost, ki učiteljem omogoča izgradnjo na raziskovanju temelječe pedagoške prakse, pri kateri se v poučevanje nenehno vnašajo spremembe oz. izboljšave. Ker imajo torej pri uveljavljanju raziskovalno usmerjenega poklicnega delovanja učiteljev pomembno vlogo učiteljeve raziskovalne kompetence, smo se v prispevku usmerili v raziskovanje raziskovalnih kompetenc učiteljev in pomena, ki ga ti za svoje poklicno delovanje pripisujejo raziskovanju. V raziskavi je sodelovalo 213 učiteljev, ki so bili v šolskem letu 2022/2023 zaposleni v slovenskih javnih osnovnih šolah. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Ugotavljamo, da učitelji ocenjujejo, da so njihove raziskovalne kompetence dobro razvite. Učitelji tudi prepoznavajo pomen, ki ga ima raziskovanje za njihovo poklicno delovanje. Identificirali smo tudi nekaj dejavnikov, ki vplivajo na samooceno učiteljevih raziskovalnih kompetenc, in sicer pomen, ki ga učitelji pripisujejo raziskovanju, delovna doba in udeleževanje izobraževanj, vezanih na učiteljevo poklicno delovanje. Pomembno je, da se učitelji ves čas dejavno vključujejo v proces raziskovanja, saj jim raziskovanje omogoča, da se bolje pripravijo na spremembe v vzgojno-izobraževalnem sistemu, kar ima še posebej veliko vlogo v današnjem hitro spreminjajočem se svetu.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.