Stališča učiteljev do uporabe sodobne tehnologije pri pouku matematike
Sanela Hudovernik

Povzetek:  Raba sodobne tehnologije pri pouku matematike prinaša številne prednosti tako za učitelje kot za učence. Te morajo spoznati in prepoznati učitelji, saj je uspešna raba tehnologije pri pouku odvisna predvsem od njih. V okviru reformiranja sistema vzgoje in izobraževanja ter s tem prenove učnih načrtov je treba upoštevati novosti in mednarodne trende, med katerimi je tudi digitalizacija družbe. Učitelji bodo morali slediti spremembam v procesu izobraževanja ter v poučevanje vključevati sodobno tehnologijo na tak način, da bo njena raba pedagoško in didaktično premišljena. Zato bi bilo treba zagotoviti strokovna izobraževanja, s katerimi bodo učitelji bolj kompetentni in samozavestni pri vključevanju sodobne tehnologije v pouk. Toda ali so učitelji pripravljeni na tovrstne spremembe? Z raziskavo, ki jo predstavljamo v prispevku, smo poskušali ugotoviti stališča učiteljev glede rabe dinamične geometrije pri pouku matematike ter raziskati dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje njihovih stališč. Anketirali smo 117 osnovnošolskih učiteljev, ki so v šolskem letu 2022/2023 poučevali matematiko v 2. ali 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Ugotovili smo, da je pripravljenost za vključevanje sodobne tehnologije v pouk pri bolj izkušenih učiteljih manjša v primerjavi z manj izkušenimi učitelji ter da se učitelji zavedajo, da je slovenski učni načrt za matematiko treba spremeniti v smislu, da bo podpiral rabo računalniško podprte tehnologije pri pouku.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.