Dejavniki vpliva na učiteljevo ravnanje v primerih medvrstniškega nasilja
Vesna Bilić in Ivana Jurčević in Petar Smontara

Povzetek:  Na splošno vloga učiteljev pri zatiranju medvrstniškega nasilja ni dovolj raziskana, še posebej pa je malo znanega o vlogi njihovih stališč pri napovedovanju intervencij. Zato je cilj prispevka preučiti razmerje med stališči do medvrstniškega nasilja in percepcijo resnosti nasilja, stopnjo empatije in verjetnostjo intervencije učiteljev v primerih neposrednega in posrednega medvrstniškega nasilja. V raziskavi je sodelovalo 639 osnovnošolskih učiteljev, njihova povprečna starost je bila 43 let iz vseh makroregij Republike Hrvaške. Za zbiranje podatkov smo poleg vprašalnika za sociodemografske spremenljivke uporabili še razširjene vinjete (Yoon in Kerber 2003) in lestvico odnosa do medvrstniškega nasilja. Ugotovili smo, da se nekateri sociodemografski dejavniki (spol in delovna doba učitelja) povezujejo z zaznavo resnosti nasilja, empatijo in verjetnostjo posredovanja le v primeru posrednih oblik medvrstniškega nasilja. Stališča so se izkazala za pomembne napovedovalce zaznavanja resnosti nasilja, stopnje empatije in verjetnosti posredovanja učiteljev v primerih neposrednega in posrednega medvrstniškega nasilja. Poleg tega smo ugotovili, da so stereotipna stališča najpomembnejši napovedovalec percepcije resnosti neposrednih oblik nasilja in empatije ter verjetnosti intervencije v primeru obeh oblik nasilja, medtem ko je obvladljivost nasilja najpomembnejši napovedovalec percepcije resnosti posrednih oblik nasilja. V sklepu smo opozorili na pomen ozaveščanja o zatiranju medvrstniškega nasilja in na nujnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.