Globalne kompetence in trajnostni razvoj: slovenski učenci in učenke v raziskavi PISA
Klaudija Šterman Ivančič in Urška Štremfel

Povzetek:  V okviru raziskave PISA je Slovenija leta 2018 prvič preverjala t. i. globalne kompetence (angl. global competence) 15-letnikov (OECD 2020a). V prispevku naju je zanimalo, koliko slovenski učenci in učenke poročajo o zaznanih globalnih kompetencah v primerjavi z vrstniki iz držav OECD in ali obstajajo razlike v zaznanih globalnih kompetencah učencev in učenk glede na različne skupine (spol, priseljensko ozadje in socialno-ekonomski status). Za potrebe analiz sva iz vzorca raziskave PISA 2018 izvzeli reprezentativni vzorec 6074 15-letnih učencev in učenk. Rezultati kažejo, da so slovenski učenci in učenke v primerjavi z vrstniki iz držav OECD svoje globalne kompetence ocenili nekoliko podpovprečno in da v Sloveniji obstajajo pomembne razlike v globalnih kompetencah med različnimi skupinami učencev in učenk. O precej manjših zaznanih globalnih kompetencah so poročali predvsem fantje in tisti, ki so poročali o nizkem socialno-ekonomskem statusu. Značilne razlike so se pokazale na področju manjše zaznane samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, precej manjšem zavedanju o globalnih vprašanjih, spretnosti medkulturne komunikacije in odzivnosti na globalna vprašanja, to so spretnosti, ki se deloma navezujejo na znanje in bi jih bilo mogoče sistematično krepiti v izobraževalnem procesu. Iz rezultatov je tako mogoče sklepati, katere so tiste skupine učencev in učenk, ki bi pri krepitvi globalnih kompetenc v šolskem okolju potrebovale posebno pozornost.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.