Uvodnik
Damijan Štefanc

Povzetek:  Tokratno izdajo Sodobne pedagogike namenjamo problematiki visokošolskega poučevanja in razvoju visokošolske didaktike. V sedmih prispevkih avtorice in avtorji tematizirajo različne vidike visokošolskega izobraževanja, poučevanja in študija.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.