Sistematični pregled literature v kontekstu pedagoškega raziskovanja
Nika Ferbežar in Tina Štemberger

Povzetek:  Sistematični pregled literature se je z razvojem in utemeljitvijo natančnih metodoloških načel za njegovo izpeljavo uveljavil kot posebna vrsta raziskave, za katero je značilna visoka stopnja zanesljivosti. V kontekstu pedagoškega raziskovanja pri nas je ta vrsta raziskave za zdaj še razmeroma neznana in se redko uporablja. V prispevku zato najprej predstavimo zgodovinsko ozadje sistematičnega pregleda literature, ga opredelimo kot posebno vrsto raziskave in ga primerjamo s tradicionalnim pregledom literature. Sledita analiza prednosti in pomanjkljivosti ter predstavitev postopka izvedbe tovrstne raziskave. Na koncu kritično ovrednotimo njegovo rabo v praksi in ga umestimo v pedagoško raziskovanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.