Identifikacija napovednikov zadovoljstva s študijem na daljavo med pandemijo covida-19
Nataša Zrim Martinjak

Povzetek:  Napovedniki zadovoljstva s študijem so fakultetam lahko vodniki pri izboljševanju študija. Identifikacija napovednikov zadovoljstva s študijem osvetli izvedbo programa in potrebe študenta glede na njegove individualne značilnosti. Prav slednje so med epidemijo covida-19, bolj kot kdajkoli prej, prišle do izraza in sokreirale značilnosti študija in zadovoljstvo s študijem. Zato smo se v raziskavi osredotočili na fenomen zadovoljstva s študijem v teh razmerah. Namen raziskave (N = 1167) je bil ugotoviti, kakšne so povezanosti zadovoljstva študentov s študijem z drugimi študijskimi dejavniki in koliko ga pojasnjujejo posamezni napovedniki. Rezultati so pokazali, da so med zadovoljstvom s študijem in drugimi študijskimi dejavniki statistično značilne povezanosti. Nadalje rezultati regresijske analize povedo, da je ob kontroli spola, soočanja z duševnimi stiskami in pogostosti doživljanja povezanosti z drugimi študenti med študijem na daljavo, zadovoljstvo s študijem najmočneje napovedovala študijska učinkovitost. Ugotovili smo, da so zadovoljstvo s študijem statistično značilno napovedovale tako študijske kot druge, individualne značilnosti in okoliščine, s katerimi so se soočili študentje. Na podlagi ugotovitev lahko sklenemo, da je v študentovi oceni zadovoljstva s študijem, orientiranost na študijske dejavnike z vidika učiteljeve izvedbe potrebno dopolnjevati z izpostavitvijo študentove vloge pri študiju.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.