Izobraževanje odraslih v času covida-19 – izkušnje za pot naprej
Tanja Možina, Sonja Klemenčič in Marko Radovan

Povzetek:  Predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo med pandemijo covida-19 in izobraževanjem na daljavo opravili na Andragoškem centru Slovenije. Z njo smo želeli ugotoviti, kako se je v izobraževalnih organizacijah v času pandemije izvajalo izobraževanje na daljavo: ali so vse izobraževalne organizacije to izobraževanje izvajale, s kakšnimi težavami so se srečevale in kakšno podporo so pri tem imele. Rezultati so pokazali, da so se tudi organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih, med pandemijo covida-19 odzvale tako, da so odraslim omogočile nadaljevanje in zaključevanje začetega izobraževanja z izobraževanjem na daljavo. Vendar to ne velja za vse vrste izobraževanja odraslih. Bistvene razloge za to, da vsega izobraževanja izvajalci niso izvajali, je mogoče razdeliti na notranje in zunanje. Analiza težav, s katerimi so se soočali v organizacijah, in potrebne podpore je pokazala, da so potrebni ukrepi, ki bi ovire za izvajanje te oblike izobraževanja v prihodnje v čim večji meri odpravili.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.