Covid-19: čas za razmislek o učenju in delovanju v javnem odprtem prostoru
Meta Furlan

Povzetek:  Pandemija covida-19 je v zadnjih mesecih pomembno vplivala na uporabo javnega odprtega prostora pri nas in v svetu. Z omejevanjem uporabe javnega odprtega prostora in distanciranjem kot ključnima strategijama za zmanjševanje prenosa virusa SARS-CoV-2 so ljudje izgubili javne odprte prostore kot prostore srečevanja, delovanja in učenja. Javni odprti prostor ponuja vrsto možnosti za priložnostno učenje in javno vzgojo: spodbuja učenje skozi akcijo in dejavno udeležbo. S svojo integrativno naravo javni odprti prostor predstavlja prostor za gradnjo osebne identitete in identitete skupnosti, učenje družbenih pravil, strpnosti in skupnega delovanja, kot kažejo raziskave. Pandemija covida-19 učenje v javnih odprtih prostorih postavlja pod vprašaj. V tem kontekstu, z uporabo teoretičnega okvira javne vzgoje, analiziramo učenje v javnem odprtem prostoru. V razpravi pokažemo, da nam javna vzgoja daje potreben okvir za razumevanje učenja, ki se dogaja v javnem odprtem prostoru, ter opozorimo, da pandemija covida-19 bistveno spreminja način učenja, zaznavanja in uporabe javnega odprtega prostora.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.