Vloga pedagoga pri sodelovanju z razredniki in oddelčno skupnostjo
Jana Kalin

Povzetek:  Povzetek: V prispevku primerjamo vlogo pedagoga pri sodelovanju z razredniki in oddelčno skupnostjo, kot jo opisujejo Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti ter Programske smernice svetovalne službe. Posebej nas zanimajo možnosti in pogoji za medsebojno sodelovanje pri razreševanju vprašanj, povezanih z oblikovanjem oddelčne skupnosti, načrtovanjem programa dela in temeljno skrbjo, ki jo razrednik namenja razvoju vsakega posameznika in oddelčni klimi, ki pomembno določa tudi institucionalno klimo. Razrednik svoje naloge opravlja v sodelovanju s celotnim oddelkom učencev, pa tudi s posameznimi učenci, njihovimi starši, kolegi in drugimi subjekti. Ob tem se odpirajo vprašanja kakovosti povezovanja in vzpostavljanja ustreznega partnerskega odnosa med posamezniki, ki vključuje medsebojno zaupanje, visoko profesionalnost pri opravljanju dela ter spoštovanje pristojnosti drug drugega. V procesu sodelovanja pridobijo tako razrednik kot oddelčna skupnost in njeni posamezniki, pa tudi pedagog, saj lahko neposredno spoznava učence ter jih seznanja s svojim delom in poslanstvom tako na področju preventivnega kot razvojnega ter kurativnega delovanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.