Prevajanje pojma »pedagogika« v angleški jezik in primer primerjalne pedagogike
dr. Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  Članek obravnava vprašanje prevajanja pojma pedagogika v angleški jezik. Zaradi razlik v raziskovalnih in akademskih tradicijah se pri prevajanju pedagoške terminologije iz slovenskega v angleški jezik srečujemo s težko prevedljivimi pojmi. Prevodne zagate poglablja anglikanizacija na akademskem in raziskovalnem področju, zaradi česar pedagogi prevodna vprašanja pogosto povezujemo z vprašanji identitete svoje znanosti. Avtorica prek razmisleka o identiteti pedagogike oblikuje stališče do prevajanja pojma pedagogika, ki ga dodatno razčleni za področje primerjalne pedagogike. Primerjalna pedagogika kot ena izmed pedagoških disciplin v Sloveniji nima dolge tradicije, poleg tega je zaradi svoje interdisciplinarne zasnove prevodno še posebej zanimiva. Še zlasti je za pedagogiko relevantna v zadnjem obdobju svojega razvoja, saj doživlja premik od primerjalnega raziskovanja sistemskih in šolsko-političnih vprašanj k primerjalnemu raziskovanju pedagoških praks.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.