Zapuščina prof. dr. Ilije Mrmaka: izobrazba kot vrednost za družbo in vrednota za človeka
Janko Muršak in Zdenko Medveš

Povzetek:  Konec preteklega leta je umrl prof. dr. Ilija Mrmak, ki je na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 1975 pričel z delom profesorja za industrijsko pedagogiko in andragogiko, metodiko družbeno-politične vzgoje in pozneje teorijo vzgoje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.