Kaj je dober prostor za misliti? Filozofija, arhitektura, šolanje
Eva D. Bahovec

Povzetek:   Na križišču filozofije in arhitekture se odpre vprašanje, ki je za razumevanje šolskega prostora in bivanja v njem odločilnega pomena. To je vprašanje, kaj je dober prostor za misliti. Odgovor je razčlenjen v dva dela. Prvi del raziskuje prostore, ki jih sami filozofi opisujejo kot primerne za mišljenje, in načine, kako postanejo ti prostori inherentni njihovemu »življenju in mišljenju«. Drugi del postavlja v ospredje prostor v vrtcih in šolah kot institucijah moderne dobe in ideoloških aparatih države, ki jih obvladujeta »oblast« in »ideologija«, udejanjeni v prikritem kurikulu. Na osnovi problematizacije enega in drugega nakaže besedilo tretjo pot mogočega razmišljanja: to je arhitektura kot dogodek, prostor kot »dislokacija« in »heterotopije«, s katerimi je povezana »etika suspendiranja«.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.