Stanje na področju vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju v šolski sistem
Mag. Matej Rovšek

Povzetek:  Prispevek obravnava stanje vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju v šolski sistem iz vidika ustreznosti usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v javne vzgojno-izobraževalne programe. Praksa in nekatere ugotovitve kažejo, da je mnogo učencev s posebnimi potrebami usmerjeno v neprimeren, praviloma prezahteven vzgojno-izobraževalni program. Čeprav negative posledice neustreznega usmerjanja doživljajo predvsem otroci, ga je treba obravnavati tudi s stališča pedagoške etike, pravic staršev in navsezadnje s stališča neustrezne porabe sredstev. V prispevku so podani tudi nekateri predlogi za ureditev stanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.