Kako razvrščanje po sposobnostih nadarjenih spremeni »veliko ribo v majhno«
Dr. Ivan Ferbežer

Povzetek:   V deskriptivni raziskavi proučujemo spremembe v samospoštovanju in motivaciji nadarjenih učencev, ki so homogeno razvrščeni po sposobnostih, ter tistih nadarjenih in talentiranih, ki niso bili deležni nobene oblike akceleracije. Primerjalno so analizirana stališča učiteljev in izsledki raziskav o razvrščanju po sposobnostih in o akceleraciji. Proučena je tudi akceleracija nadarjenih učencev v učnih dosežkih in kognitivnih ter afektivnih posledicah. Enako je bilo v tem smislu proučeno homogeno razvrščanje nadarjenih po sposobnostih. Le-to je bilo primerjano v osnovnih in srednjih šolah ter v odnosu na heterogeno razvrščanje. Omenjene specifi čne oblike izobraževanja nadarjenih učencev so proučene tudi v afektivnih komponentah, zlasti v spremembah v samospoštovanju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.