Uredništvo

Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani (glavni in odgovorni urednik)

Sabina Jelenc Krašovec, Univerza v Ljubljani

Jasna Mažgon, Univerza v Ljubljani

Edvard Protner, Univerza v Mariboru

Klara Skubic Ermenc, Univerza v Ljubljani

Tadej Vidmar, Univerza v Ljubljani

Vladimir Wakounig, Univerza v Celovcu, Avstrija

Štefka Batinić, Hrvaški šolski muzej, Hrvaška

Albena Chavdarova, Univerza »Sv. Kliment Ochridski«, Bolgarija

Rotraud Coriand, Univerza Duisburg-Essen, Nemčija

Claude Dubar, Univerza Versailles-Saint-Quentin, Francija

Johanna Hopfner, Univerza v Gradcu, Avstrija

Richard Kahn, Univerza Antioch, Združene države Amerike

Tomáš Kasper, Tehniška univerza Liberec, Češka

Anna Kozłowska, Univerza Andrzej Frycz Modrzewski Krakow, Poljska

Milan Matijević, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Zdenko Medveš, Univerza v Ljubljani

Suzana Miovska-Spaseva, Univerza sv. Cirila in Metoda, Makedonija

András Németh, Univerza Eötvösa Loránda, Madžarska

Igor Radeka, Univerza v Zadru, Hrvaška

Theodor Sander, Univerza v Osnabrücku, Nemčija

Geri Smyth, Univerza Strathclyde, Škotska, Velika Britanija

Vera Spasenović, Univerza v Beogradu, Srbija

Snježana Šušnjara, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina

Štefan Švec, Univerza v Bratislavi, Slovaška

Nataša Vujisić Živković, Univerza v Beogradu, Srbija

Michael Young, Univerza v Londonu, Velika Britanija

Vučina Zorić, Univerza v Črni gori, Črna gora

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Sodobna pedagogika je znanstvena revija s področja vzgoje in izobraževanja, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo izhajanja. Pri recenziranju in objavi prispevkov smo zavezani najvišjim založniškim in akademskim etičnim standardom. Vsi avtorji, ki v objavo predložijo svoje znanstvene ali strokovne prispevke, z izjavo jamčijo, da so prispevki njihovo lastno avtorsko delo in da ne vsebujejo plagiatov iz objavljenih ali neobjavljenih del drugih avtorjev. Skladno s tem avtorji tudi zagotavljajo, da so v predloženih prispevkih po pravilih citiranja in povzemanja navedli vse vire, na katere so se sklicevali ali se nanje opirali pri nastajanju besedil.

Uredniški odbor bralcem in avtorjem jamči, da so vsi znanstveni in strokovni prispevki pred objavo dvojno slepo recenzirani, pri čemer vsak prejeti prispevek recenzirata najmanj dva recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja. Objavljeni so prispevki, ki jih jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami in jih v objavo sprejme uredniški odbor.

Ponastavi geslo

Prosimo vnesite vaš e-naslov. Novo geslo boste prejeli po elektronski pošti.