Naslov Avtor
Prehodnost v izobraževalnem sistemu – vprašanje sistemske tehnike ali družbene strategije? (Uvodnik) Zdenko Medveš, Janko Muršak
Poklicno/strokovno izobraževanje in visoko vrednotenje terciarne izobrazbe Darko Štrajn
Izobraževanje in prve zaposlitve mladih Angelca Ivančič
Kriza vpisa in osipa v srednjih poklicnih šolah v Sloveniji Anita Govc
Prehajanje na višje ravni izobraževanja in razlike v strukturi glede na spol v luči dosežkov na zunanjih preizkusih znanja Gašper Cankar
Dosežki dijakov v raziskavi TIMSS za maturante in ocene pri matematiki na splošni maturi v Sloveniji Barbara Japelj Pavešić, Gašper Cankar
Razlike v dosežkih dijakov pri zunanjih preverjanjih znanja pred vpisom in ob zaključku gimnazijskih in drugih srednješolskih programov Darko Zupanc
Objektivnost meril za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v programe srednješolskega izobraževanja Erika Semen
Podobe otrok v Evropi – primerjalna študija zaželenih lastnosti otrok Nada Turnšek, Alenka Rožič
Nekaj preliminarnih korakov k bolj celostni konceptualizaciji starševske avtoritete Metka Kuhar
Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti Borut Mikulec
Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti Klara Skubic Ermenc
Pismenost in dvojezičnost Livija Knaflič
Zdrave šole na Gorenjskem – perspektiva vodij šolskih timov Tanja Torkar, Brigita Skela Savič
Vpletenost staršev v otrokovo šolanje Zlatka Cugmas, Nataša Kepe-Globevnik, Jovita Pogorevc Merčnik in Tina Štemberger
70 let življenja profesorice ddr. Barice Marentič Požarnik Jana Kalin, Barbara Šteh

Izberite številko

številka 5, december številka 4, oktober številka 3, junij številka 1, februar

Ponastavi geslo

Prosimo vnesite vaš e-naslov. Novo geslo boste prejeli po elektronski pošti.