Naslov Avtor
Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, dileme in rešitve dr. Andreja Hočevar in dr. Jasna Mažgon
Kakšne pismenosti potrebujemo za 21. stoletje Meta Grosman
Govorna kompetentnost malčkov in otrok kot napovednik zgodnje in kasnejše pismenosti Ljubica Marjanovič Umek
Pismenost (naj)mlajših – dileme, vprašanja, izzivi Igor Saksida
Bralna pismenost ob koncu osnovne šole – ali fantje berejo drugače kot dekleta? Sonja Pečjak, Nataša Bucik, Martina Peštaj, Anja Podlesek, Tina Pirc
Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj za medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli? Marijanca Ajša Vižintin
Language and cultural barriers which have influence on literacy of immigrant students Barbara Hanuš
Podatki raziskave PISA 2006: Primerjava dosežkov dijakov priseljencev in naravnih govorcev Anja Kolednik
Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi Karmen Erjavec
Mnenja srednješolcev o kritični pismenosti v multimedijskem okolju Vesna Bilić
Slovenski besedilni korpusi: kako v razred? Simon Krek, Špela Arhar
Besedilna zmožnost med šolsko prakso in sporazumevalno resničnostjo Irena Krapš Vodopivec
Razvijanje matematične pismenosti na razredni stopnji Mara Cotič
Še vedno aktualni Močnikovi pogledi na računsko opismenjevanje Anton Perat
Poročilo z okrogle mize o Delovni verziji osnutka predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Andreja Hočevar
 

Izberite številko

številka 5, december
številka 4, oktober
številka 3, junij
številka 2, april

Ponastavi geslo

Prosimo vnesite vaš e-naslov. Novo geslo boste prejeli po elektronski pošti.