Naslov Avtor
Spremembe v vzgoji in izobraževanju Dr. Andreja Hočevar
Vrtci v sodobnih konceptih otroštva Dr. Ljubica Marjanovič Umek
Spremembe in odzivi vplivnih udeležencev na prenovljene učne programe v osnovni šoli Mag. Vanja Sorjan
Zunanja učna diferenciacija in motivacija učencev v osnovni šoli Mag. Tina Štemberger, dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Branka Čagran
Dopolnitev državljanske vzgoje z domovinsko Dr. Zdenko Kodelja
Obvezni drugi tuji jezik v osnovni šoli: nuja na poti do večjezičnosti ter priložnost za oblikovanje šolske politike učenja jezikov Mag. Liljana Kač
Učni načrt za matematiko v osnovni šoli v luči mednarodnih primerjav Barbara Japelj Pavešić, mag. Nina Žvan, dr. Zvonko Perat
Splošna matura na Slovenskem: včeraj, danes, jutri Dr. Valentin Bucik
Povezanost mature z didaktično izvedbo učnega procesa v gimnazijah Mag. Nataša Harl
Kriza poklicne identitete: vloga poklicnega in strokovnega izobraževanja Dr. Janko Muršak
Novosti pri ocenjevanju in zaključevanju v izobraževalnih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja Breda Zupanc
Vzgoja v srednjih strokovnih in poklicnih šolah Dr. Mojca Peček Čuk, Vida Vončina, dr. Robi Kroflič
Sistemsko urejanje izobraževanja odraslih Dr. Sabina Jelenc Krašovec, dr. Sonja Kump
Vloga in položaj javnih zavodov za izobraževanje odraslih v Sloveniji Mag. Brigita Kruder, Ema Perme
Sodobna reformna gibanja v hrvaškem izobraževalnem sistemu Dr. Milan Matijević
Šolskoreformne spremembe v Slovaški republiki Dr. Mariá Matulčiková
Sistem vzgoje in izobraževanja v Češki republiki Dr. Jitka Lorenzová
Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu Dr. Slavko Gaber, Veronika Tašner
Kako razvrščanje po sposobnostih nadarjenih spremeni »veliko ribo v majhno« Dr. Ivan Ferbežer
Ali kurikularne spremembe dohajajo spremembe v življenjskih slogih otrok? Dr. Gregor Jurak, dr. Marjeta Kovač
Ali formalne rešitve na področju šolanja marginaliziranih omogočajo uresničevanje ideje inkluzije?  Dr. Irena Lesar
Stanje na področju vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju v šolski sistem Mag. Matej Rovšek
Modeli in strategije za obravnavo učencev z učnimi težavami − vpliv na spremembe v poučevalni praksi Dr. Marija Kavkler
Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav – problemi, modeli in nove usmeritve Dr. Lidija Magajna
Inkluzivna praksa gluhih/naglušnih oseb v vzgojno-izobraževalnem sistemu Republike Slovenije Dr. Damjana Kogovšek, dr. Martina Ozbič, dr. Stane Košir
Svetovalna služba v spremembah vzgoje in izobraževanja Nataša Privošnik, Klara Urbanc

Izberite številko

številka 5, december
številka 4, oktober
številka 3, junij
številka 2, april

Ponastavi geslo

Prosimo vnesite vaš e-naslov. Novo geslo boste prejeli po elektronski pošti.