Naslov Avtor
Nikoli ni prepozno za poglobljen razmislek o uporabnosti ocenjevalne doktrine »samovrednotenje… Marjan Prevodnik
Indikatorji demokratizacije ocenjevanja znanja v gimnazijskem izobraževanju Dr. Tina Vršnik Perše, dr. Milena Ivanuš Grmek, Tina Rutar Leban, dr. Marija Javornik Krečič
Kaj pomeni NMS? Dr. Zdenko Kodelja
Konstruktivistična metoda poučevanja – različne možnosti preverjanja znanja Mag. Vida Kariž Merhar, dr. Mojca Čepič, dr. Gorazd Planinšič
Nacionalno preverjanje znanja kot pripomoček za izboljšanje poučevanja Dr. Gašper Cankar
Narava evalvacije učnih programov za nadarjene učence Dr. Ivan Ferbežer
Ocenjevanje v kompetenčno zasnovanih programih Dr. Janko Muršak
Ocenjevanje v vrtcu Urška Fekonja Peklaj
Opisni kriteriji in opisniki – izhodišče za povratno informacijo o kvalitativnih vidikih znanja Dr. Zora Rutar Ilc
Osnovna šola: vizija, odgovornosti, ocene Dr. Apolonija Klančar
Pomen mednarodnih raziskav znanja in nacionalnega preverjanja znanja za vrednotenje dosežkov učenc Dr. Mojca Štraus
Pomen povratne informacije pri kreiranju učenčevega portfolia v srednji tehniški šoli Branka Ribič Hederih
Pregled nekaterih osnovnih izhodišč ocenjevanja pri športni vzgoji s primeri različnih meril in Dr. Matej Majerič, dr. Janko Strel, dr. Marjeta Kovač
Različna pojmovanja znanja: povezanost z učenjem, poučevanjem in ocenjevanjem Dr. Ljubica Marjanovič Umek
Spodbujanje učencev prve triade k samovrednotenju in samoocenjevanju Ana Pačnik
Spremljanje, vrednotenje in spreminjanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu Mag. Anka Jurčević Lozančić, Inga Seme Stojnović, Tijana Vidović
Stališča dijakov, učiteljev maturitetnih predmetov in študentov do mature Mag. Nataša Harl, dr. Majda Pšunder
Tudi za opisno ocenjevanje naj veljata načeli transparentnosti in pravičnosti ocene Dr. Janez Krek, dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Janez Vogrinc
Vprašanje kriterijev merjenja dosežkov učencev v raziskavi PIRLS Dr. Bogomir Novak

 

Izberite številko

številka 5, december
številka 4, oktober
številka 3, junij
številka 2, april
številka 1, februar

Ponastavi geslo

Prosimo vnesite vaš e-naslov. Novo geslo boste prejeli po elektronski pošti.