Sodobna pedagogika ISSN 0038 0474

Sodobna pedagogika

Zadnja številka

Sodobna pedagogika je vrhunska znanstvena revija za področje vzgoje in izobraževanja v slovenskem prostoru in je naslednica revije Popotnik, ki je začela izhajati leta 1880. Od leta 1950 revija izhaja z imenom Sodobna pedagogika. Objavlja predvsem znanstvene prispevke s področja vzgoje in izobraževanja, ki so nastali na podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav. Objavljeni znanstveni prispevki so tudi eden izmed temeljev za oblikovanje in uveljavljanje slovenske znanstvene in strokovne terminologije na področju pedagoških znanosti in na celotnem področju vzgoje in izobraževanja.

Namen in cilji Sodobna pedagogika izhaja štirikrat letno. Vsi prispevki, ki so objavljeni v Sodobni pedagogiki, so recenzirani v postopku slepe recenzije. Revijo Sodobna pedagogika izdaja Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije. Vključenost v baze

Založnik: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
ISSN: 0038 0474

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ponastavi geslo

Prosimo vnesite vaš e-naslov. Novo geslo boste prejeli po elektronski pošti.